DANH MỤC SẢN PHẨM
HỔ TRỢ TRỰC TUYẾN
Hotline:
0918 518 274
 • Mr. Tân
 • Điện thoại: 0918 518 274
  Email: tan.gachchiulua@gmail.com
QUẢNG CÁO
GẠCH ỐNG
GẠCH BÉC
GẠCH 2 LỖ
GẠCH TIÊU CHUẨN CAO NHÔM
GẠCH ỐNG
THANH CHỊU NHIỆT 16 LỖ
Lò Pizza
Lò Pizza
Ứng dụng gạch chịu lửa xây lò Pizza
Gạch Chịu Lửa Cho Lò Pizza
KEO DÁN CHỊU NHIỆT CAO CẤP P48R
GẠCH TIÊU CHUẨN CAO NHÔM
GẠCH TIÊU CHUẨN CAO NHÔM
GẠCH DỊ HÌNH THEO BẢN VẼ RIÊNG
GẠCH DỊ HÌNH THEO YÊU CẦU
SẢN PHẨM BÔNG GIA CÔNG THEO YÊU CẦU
GIA CÔNG BÔNG THEO YÊU CẦU
THỰC TẾ THI CÔNG LÒ
THI CÔNG LÒ THỰC TẾ
THI CÔNG LÒ THÉP
BÔNG KHỐI TRẦN LÒ
KEO DÁN CHỊU NHIỆT CAO CẤP
Bê Tông Chịu Nhiệt Cao Cấp
Vữa Xây Chịu Lửa
SẢN PHẨM DỊ HÌNH THEO BẢN VẼ
LÀM THEO BẢN VẼ
ỐNG SỨ CÁC LOẠI
SẢN PHẨM TỪ BETONG CHỊU NHIỆT 2
CÁC LOẠI BÔNG CÁCH NHIỆT
BÔNG TẤM CỨNG
TẤM CÁCH NHIỆT SILICA
GẠCH XỐP LỚN CÁC LOẠI
SẢN PHẨM TỪ BETONG CHỊU NHIỆT
GẠCH NÒNG BÉC
GẠCH ĐIỆN TRỞ LÒ TRÒN
GẠCH CHỊU LỦA - TRANG TRÍ
GẠCH DÀI - GẠCH GÁC CẦU
THI CÔNG LÒ THEO BẢN VẼ
SỮA CHỮA LÒ HƠI
LÒ NẤU KIM LOẠI
BÉC LÒ ĐỐT
GẠCH XỐP CHỊU & CÁCH NHIỆT
GẠCH TẤM NUNG NHIỀU KÍCH THƯỚC
KỆ KÊ NHIỀU TẦNG
GẠCH TRỤ KÊ CACBON SILIC
THI CÔNG SỬA CHỮA LÒ
Thiết kế & Thi công sửa chữa lò
KEO DÁN CHỊU NHIỆT
Gạch CAO NHÔM -: SK 36
Gạch Samốt A: SK 34
Gạch Samốt B: SK 32
Gạch DỊ HÌNH 1
GẠCH DỊ HÌNH 2
Bê tông HI - CAST 1700
Bê tông HI - CAST 1600
Bê Tông CR 13
Xi măng chịu nhiệt
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Đang Online: 3
Thống kê tuần: 232
Thống kê tháng: 1709
Tổng: 697904
Thông tin
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN
GẠCH VÀ BỘT CHỊU LỬA HIỆP THÀNH
-------------------------------
Số: 01CN/QĐ – CBTC
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
------oOo------
TP.Hồ Chí Minh, Ngày 06 tháng 12 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH
Về việc công bố tiêu chuẩn áp dụng

GIÁM ĐỐC DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN
GẠCH VÀ BỘT CHỊU LỬA HIỆP THÀNH

Căn cứ Luật Tiêu Chuẩn và Quy chuẩn kĩ thuật số 68/2006/QH11 do Chủ tịch nước công bố ngày 12 tháng 7 năm 2006
Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ – CP ngày 1 tháng 8 năm 2007 qui định chi tiết thi hành một số điều của Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kĩ thuật
Căn cứ Thông tư 21/2007/TT –BKHCN ngày 28 tháng 9 năm 2007 của Bộ Khoa Học và Công Nghệ hướng dẫn xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn
Căn cứ theo giấy phép kinh doanh số 023615 đăng kí thay đổi lần thứ 2 ngày 8 tháng 7 năm 2005 của Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP.Hồ Chí Minh và nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1: Công bố tiêu chuẩn áp dụng : Tiêu chuẩn TCVN 7484 – 2005
Ap dụng cho sản phẩm: Vật chịu lửa

 1. Tên sản phẩm: Gạch Cao Nhôm (A)
 2. Kiểu loại : Gạch bằng tiêu chuẩn và gạch Demi
 3. Mã số hàng hoá: 01.CN

Điều 2: Các phòng ban có liên quan của doanh nghiệp chịu trách nhiệm thực hiện quyết định này
Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký

 

Nơi nhận:

-Các phòng ban có liên quan

- Lưu

Đại diện doanh nghiệp

(Tên, chức vụ)

 

 

 

 
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN
GẠCH VÀ BỘT CHỊU LỬA HIỆP THÀNH
-------------------------------
Số: 02CN/QĐ – CBTC
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
------oOo------
TP.Hồ Chí Minh, Ngày 06 tháng 12 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH
Về việc công bố tiêu chuẩn áp dụng

GIÁM ĐỐC DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN
GẠCH VÀ BỘT CHỊU LỬA HIỆP THÀNH

Căn cứ Luật Tiêu Chuẩn và Quy chuẩn kĩ thuật số 68/2006/QH11 do Chủ tịch nước công bố ngày 12 tháng 7 năm 2006
Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ – CP ngày 1 tháng 8 năm 2007 qui định chi tiết thi hành một số điều của Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kĩ thuật
Căn cứ Thông tư 21/2007/TT –BKHCN ngày 28 tháng 9 năm 2007 của Bộ Khoa Học và Công Nghệ hướng dẫn xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn
Căn cứ theo giấy phép kinh doanh số 023615 đăng kí thay đổi lần thứ 2 ngày 8 tháng 7 năm 2005 của Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP.Hồ Chí Minh và nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1: Công bố tiêu chuẩn áp dụng : Tiêu chuẩn TCVN 7484 – 2005
Ap dụng cho sản phẩm: Vật chịu lửa

 1. Tên sản phẩm: Gạch Cao Nhôm (A)
 2. Kiểu loại : Gạch vát dọc – vát ngang
 3. Mã số hàng hoá: 02.CN

Điều 2: Các phòng ban có liên quan của doanh nghiệp chịu trách nhiệm thực hiện quyết định này
Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký

 

Nơi nhận:

-Các phòng ban có liên quan

- Lưu

Đại diện doanh nghiệp

(Tên, chức vụ)

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN
GẠCH VÀ BỘT CHỊU LỬA HIỆP THÀNH
-------------------------------
Số: 03CN/QĐ – CBTC
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
------oOo------
TP.Hồ Chí Minh, Ngày 06 tháng 12 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH
Về việc công bố tiêu chuẩn áp dụng

GIÁM ĐỐC DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN
GẠCH VÀ BỘT CHỊU LỬA HIỆP THÀNH

Căn cứ Luật Tiêu Chuẩn và Quy chuẩn kĩ thuật số 68/2006/QH11 do Chủ tịch nước công bố ngày 12 tháng 7 năm 2006
Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ – CP ngày 1 tháng 8 năm 2007 qui định chi tiết thi hành một số điều của Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kĩ thuật
Căn cứ Thông tư 21/2007/TT –BKHCN ngày 28 tháng 9 năm 2007 của Bộ Khoa Học và Công Nghệ hướng dẫn xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn
Căn cứ theo giấy phép kinh doanh số 023615 đăng kí thay đổi lần thứ 2 ngày 8 tháng 7 năm 2005 của Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP.Hồ Chí Minh và nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1: Công bố tiêu chuẩn áp dụng : Tiêu chuẩn TCVN 7484 – 2005
Ap dụng cho sản phẩm: Vật chịu lửa

 1. Tên sản phẩm: Gạch Cao Nhôm (A)
 2. Kiểu loại : Gạch chuyên dùng cho lò luyện thép
 3. Mã số hàng hoá: 03.CN

Điều 2: Các phòng ban có liên quan của doanh nghiệp chịu trách nhiệm thực hiện quyết định này
Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký

Nơi nhận:
-Các phòng ban có liên quan Đại diện doanh nghiệp
- Lưu (Tên, chức vụ)

Nơi nhận:

-Các phòng ban có liên quan

- Lưu

Đại diện doanh nghiệp

(Tên, chức vụ)

 

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN
GẠCH VÀ BỘT CHỊU LỬA HIỆP THÀNH
-------------------------------
Số: 01SA/QĐ – CBTC
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
------oOo------
TP.Hồ Chí Minh, Ngày 06 tháng 12 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH
Về việc công bố tiêu chuẩn áp dụng

GIÁM ĐỐC DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN
GẠCH VÀ BỘT CHỊU LỬA HIỆP THÀNH

Căn cứ Luật Tiêu Chuẩn và Quy chuẩn kĩ thuật số 68/2006/QH11 do Chủ tịch nước công bố ngày 12 tháng 7 năm 2006
Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ – CP ngày 1 tháng 8 năm 2007 qui định chi tiết thi hành một số điều của Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kĩ thuật
Căn cứ Thông tư 21/2007/TT –BKHCN ngày 28 tháng 9 năm 2007 của Bộ Khoa Học và Công Nghệ hướng dẫn xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn
Căn cứ theo giấy phép kinh doanh số 023615 đăng kí thay đổi lần thứ 2 ngày 8 tháng 7 năm 2005 của Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP.Hồ Chí Minh và nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1: Công bố tiêu chuẩn áp dụng : Tiêu chuẩn TCVN 4710 – 1998
Ap dụng cho sản phẩm: Vật chịu lửa

 1. Tên sản phẩm: Gạch Samốt A (HTA)
 2. Kiểu loại : Gạch dị hình cho lò Tuynel
 3. Mã số hàng hoá: 01.SA

Điều 2: Các phòng ban có liên quan của doanh nghiệp chịu trách nhiệm thực hiện quyết định này
Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký

 

Nơi nhận:

-Các phòng ban có liên quan

- Lưu

Đại diện doanh nghiệp

(Tên, chức vụ)

 
 
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN
GẠCH VÀ BỘT CHỊU LỬA HIỆP THÀNH
-------------------------------
Số: 02SA/QĐ – CBTC
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
------oOo------
TP.Hồ Chí Minh, Ngày 06 tháng 12 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH
Về việc công bố tiêu chuẩn áp dụng

GIÁM ĐỐC DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN
GẠCH VÀ BỘT CHỊU LỬA HIỆP THÀNH

Căn cứ Luật Tiêu Chuẩn và Quy chuẩn kĩ thuật số 68/2006/QH11 do Chủ tịch nước công bố ngày 12 tháng 7 năm 2006
Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ – CP ngày 1 tháng 8 năm 2007 qui định chi tiết thi hành một số điều của Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kĩ thuật
Căn cứ Thông tư 21/2007/TT –BKHCN ngày 28 tháng 9 năm 2007 của Bộ Khoa Học và Công Nghệ hướng dẫn xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn
Căn cứ theo giấy phép kinh doanh số 023615 đăng kí thay đổi lần thứ 2 ngày 8 tháng 7 năm 2005 của Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP.Hồ Chí Minh và nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1: Công bố tiêu chuẩn áp dụng : Tiêu chuẩn TCVN 4710 – 1998
Ap dụng cho sản phẩm: Vật chịu lửa

 1. Tên sản phẩm: Gạch Samốt A (HTA)
 2. Kiểu loại : Gạch chuyên dùng cho lò luyện thép
 3. Mã số hàng hoá: 02.SA

Điều 2: Các phòng ban có liên quan của doanh nghiệp chịu trách nhiệm thực hiện quyết định này
Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký

 

Nơi nhận:

-Các phòng ban có liên quan

- Lưu

Đại diện doanh nghiệp

(Tên, chức vụ)

 
 
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN
GẠCH VÀ BỘT CHỊU LỬA HIỆP THÀNH
-------------------------------
Số: 03SA/QĐ – CBTC
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
------oOo------
TP.Hồ Chí Minh, Ngày 06 tháng 12 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH
Về việc công bố tiêu chuẩn áp dụng

GIÁM ĐỐC DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN
GẠCH VÀ BỘT CHỊU LỬA HIỆP THÀNH

Căn cứ Luật Tiêu Chuẩn và Quy chuẩn kĩ thuật số 68/2006/QH11 do Chủ tịch nước công bố ngày 12 tháng 7 năm 2006
Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ – CP ngày 1 tháng 8 năm 2007 qui định chi tiết thi hành một số điều của Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kĩ thuật
Căn cứ Thông tư 21/2007/TT –BKHCN ngày 28 tháng 9 năm 2007 của Bộ Khoa Học và Công Nghệ hướng dẫn xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn
Căn cứ theo giấy phép kinh doanh số 023615 đăng kí thay đổi lần thứ 2 ngày 8 tháng 7 năm 2005 của Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP.Hồ Chí Minh và nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1: Công bố tiêu chuẩn áp dụng : Tiêu chuẩn TCVN 4710 – 1998
Ap dụng cho sản phẩm: Vật chịu lửa

 1. Tên sản phẩm: Gạch Samốt A (HTA)
 2. Kiểu loại : Gạch bằng tiêu chuẩn và gạch Demi
 3. Mã số hàng hoá: 03.SA

Điều 2: Các phòng ban có liên quan của doanh nghiệp chịu trách nhiệm thực hiện quyết định này
Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký

 

Nơi nhận:

-Các phòng ban có liên quan

- Lưu

Đại diện doanh nghiệp

(Tên, chức vụ)

 
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN
GẠCH VÀ BỘT CHỊU LỬA HIỆP THÀNH
-------------------------------
Số: 04SA/QĐ – CBTC
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
------oOo------
TP.Hồ Chí Minh, Ngày 06 tháng 12 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH
Về việc công bố tiêu chuẩn áp dụng

GIÁM ĐỐC DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN
GẠCH VÀ BỘT CHỊU LỬA HIỆP THÀNH

Căn cứ Luật Tiêu Chuẩn và Quy chuẩn kĩ thuật số 68/2006/QH11 do Chủ tịch nước công bố ngày 12 tháng 7 năm 2006
Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ – CP ngày 1 tháng 8 năm 2007 qui định chi tiết thi hành một số điều của Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kĩ thuật
Căn cứ Thông tư 21/2007/TT –BKHCN ngày 28 tháng 9 năm 2007 của Bộ Khoa Học và Công Nghệ hướng dẫn xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn
Căn cứ theo giấy phép kinh doanh số 023615 đăng kí thay đổi lần thứ 2 ngày 8 tháng 7 năm 2005 của Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP.Hồ Chí Minh và nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1: Công bố tiêu chuẩn áp dụng : Tiêu chuẩn TCVN 4710 – 1998
Ap dụng cho sản phẩm: Vật chịu lửa

 1. Tên sản phẩm: Gạch Samốt A (HTA)
 2. Kiểu loại : Gạch vát dọc – vát ngang
 3. Mã số hàng hoá: 04.SA

Điều 2: Các phòng ban có liên quan của doanh nghiệp chịu trách nhiệm thực hiện quyết định này
Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký

 

Nơi nhận:

-Các phòng ban có liên quan

- Lưu

Đại diện doanh nghiệp

(Tên, chức vụ)